KVALITA TISKOVÝCH DAT

Pro skvělou kvalitu výsledného tisku je třeba dodat podklady v rozlišení alespoň 300DPI.

VZDÁLENOST DŮLEŽITÝCH ČÁSTÍ OD OŘEZOVÉHO OKRAJE

Důležité části tiskoviny, jako třeba text, by neměly být umístěny k okraji blíže než 3-5 mm. Bezpečnostní okraj je velmi důležitý při řezání tisků.

SPADÁVKA, OŘEZOVÉ ZNAČKY

Spadávka je přesah min. 3mm, aby při řezání nedošlo ke vzniku bílých okrajů. Ořezové značky vyznačují výsledný formát, na který má být tiskovina oříznuta.

VŠECHNY TEXTY VE KŘIVKÁCH

Všechny uváděné texty musí býti převedeny na křivky. Pokud by tak nebylo učiněno, mohlo by dojít k záměně fontu, výpadku diakritiky či ztrátě části textu.

SÍLA LINEK A PÍSMA

Síla linek by měla být min. 0,25 bodu. V opačném případě linka nemusí být vytištěna. U písma nedoporučujeme menší než 5 bodů.

SHODNÝ POMĚR STRAN A ORIENTACE

Data by měla mít shodnou velikost a orientaci (na výšku nebo na šířku) s objednávaným zbožím. Nastavte takové rozměry, které mají odpovídat skutečné velikosti výsledné tiskoviny, tedy v poměru 1:1.
Vícestránková data dodávejte v jednom souboru, seřazené dle stránek.